Vaša e-mail adresa na Matematičkom odsjeku:

korisnickoime@student.math.hr
ili
ime.prezime@student.math.hr
OBAVIJEST STUDENTIMA O PRELASKU NA NOVI MAIL SUSTAV

Od četvrtka, 25.2.2021. PMF - Matematički odsjek prelazi na novi sustav za elektroničku poštu.

E-mail adresa na koju ste do sada primali poštu ostaje ista (korisnickoime@student.math.hr i ime.prezime@student.math.hr), ali poruke više neće dolaziti na računalo student.math.hr nego na novi sustav, Microsoft 365.

Novom e-mail sustavu možete pristupiti kroz webmail sučelje na adresi:

https://outlook.office365.com/pmf.hr

VAŽNO: Za prijavu u novi e-mail koristit će se AAI@EduHr korisnička oznaka i zaporka!